El Partit Socialdemòcrata estudia solucions a les problemàtiques derivades de l’abús en la subcontractació de ma d’obra per a la construcció per mitjà d’empreses foranes

La presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata i vocal del comitè executiu del PS, Judith Salazar, ha anunciat la presentació d’una esmena a la llei d’economia digital per tal de modificar la Llei de relacions laborals en el sentit de garantir a tots els treballadors que treballin al país les condicions laborals mínimes que estableix la nostra normativa interna, independentment de l’establert en el seu contracte. Així es recull el guant llançat pel cap de Govern, Xavier Espot, durant la darrera sessió de control que va celebrar el Consell General demanant propostes per solucionar la problemàtica detectada entorn de les subcontractacions, per la qual hi ha treballadors amb unes condicions laborals molt per sota de l’estàndard andorrà generant, alhora, una competència deslleial en relació amb les empreses del país.

Salazar, que ha comparegut aquest dijous, acompanyada del primer secretari del PS, Gerard Alís, ha assenyalat que malgrat la normativa andorrana, les condicions laborals en les que es troben els treballadors d’empreses foranes subcontractades “no es poden controlar” per part del Servei d’Inspecció de Treball d’Andorra. D’altra banda “es genera una disfunció”, ja que aquests treballadors es troben assumint el cost de la vida d’Andorra amb el salari dels seus països d’origen, molt inferior al mínim establert al Principat.

Per la seva part, Alís ha assenyalat que l’autorització de treball temporal prevista per la normativa s’està convertint “en un colador per defugir la normativa andorrana”. Així, ha afirmat que s’està derivant en un “mal ús” d’aquesta autorització generant “competència deslleial” a les empreses del país, que inverteixen una mitjana del 30% del cost total en despeses de personal. També ha assenyalat “greuges socials” –“s’abarateix la mà d’obra”, “es precaritza l’estàndard laboral del país” i es ”compromet la feina a futur dels nostres treballadors”-, a més de perdre ingressos per a la CASS.

És per això que, la darrera setmana en la sessió de control, la consellera general va formular una pregunta al Govern, entenent que s’havien de trobar vies per garantir els mínims laborals del país. El cap de Govern, Xavier Espot, va reconèixer l’existència de la problemàtica i va emplaçar el grup socialdemòcrata a proposar alguna solució. Així, s’ha presentat una esmena a la llei d’economia digital, actualment en tràmit parlamentari, per tal de modificar la Llei de Relacions Laborals per, d’una banda, garantir que, sigui quina sigui la normativa de la contractació, s’hagin de contemplar els mínims laborals d’aquí i alhora dotar els serveis d’inspecció de la potestat per poder controlar aquestes condicions.

Més enllà d’aquesta esmena, el grup socialdemòcrata està estudiant la possibilitat de modificar la llei d’immigració.


(6 d'octubre del 2022)