Alís explica que es destinaran 80 milions d’euros la propera legislatura per adquirir pisos de titularitat pública

La coalició PS SDP+ posar al mercat, en els propers 4 o 5 anys, entre un 10% i un 15% del parc immobiliari a preu assequible. Això és entre 3.000 i 5.000 habitatges, que es repartirien per totes les parròquies. Així ho ha explicat el candidat per Sant Julià de Lòria, Gerard Alís, assenyalant que la problemàtica de l’habitatge afecta tot Andorra, i també a Sant Julià on s’ha “sabut de gent que ha hagut de marxar perquè no els han renovat el contracte de lloguer o perquè s’han trobat amb un encariment substancial del preu”. Així, les mesures que els socialdemòcrates porten al programa en matèria d’habitatge també seran aplicades a Sant Julià de Lòria.

Alís ha explicat que per poder posar al mercat aquests habitatges de preu assequible el primer serà definir aquest concepte -per a PS SDP+ seria habitatge a preu assequible aquell que el seu cost no superi el 30-35%  de l’ingrés familiar medià- i diferenciar-lo d’habitatge social -que també cal definir per llei i que doni resposta a necessitats particulars d’ajuda especial-. “El de preu assequible ha de ser un habitatge que no suposi una ajuda de l’Estat”, ha explicat el candidat socialdemòcrata, “sinó un dret de que la gent pugui accedir a un habitatge digne i pagar el cost d’aquest amb els seus ingressos”.

Per poder posar de 3.000 a 5.000 habitatges a preu assequible al mercat, es proposa destinar 80 milions d’euros la propera legislatura per a l’adquisició d’habitatge de titularitat pública i fomentar concessions público-privades per les quals posar a disposició terrenys públics a privats a canvi de que es concerti el preu de lloguer per un d’assequible, així com commutar la cessió de sòl obligatòria per habitatges dins la promoció.

Aquestes mesures han de permetre, juntament amb l’establiment d’un índex de preus de referència, segmentar el mercat de tal manera que hi hagi habitatges de luxe, a preus elevats, i també habitatges assequibles, per a treballadors, joves i gent gran. “Andorra ha d’oferir la possibilitat que hi hagi habitatge perquè tots els ciutadans puguem viure al país a aquest preu assequible”, ha manifestat Alís.

El candidat lauredià també ha exposat una altra mesura en habitatge, de la qual també se’n beneficiarien els ciutadans de la parròquia, per facilitar l’accés a la propietat. Per aquesta es proposa crear una línia de crèdits amb concertació amb els bancs que permeti aquest accés a la compra d’un primer habitatge, especialment als joves, i alhora hi hagi una facilitat creditícia per part del Govern per poder fer front al 20% d’entrada que demanen els bancs.