Rios i Riba expressen la seva preocupació pel ritme de la despesa i destaquen que endeutar-se és “una gran responsabilitat per a les generacions futures”

Els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Encamp, David Rios i Enric Riba, han votat en contra de la liquidació de l’exercici 2022 per expressar el seu rebuig a la política de gestió pressupostària del Comú, liderat per DA+UP, per a qui no és un problema gastar per sobre del que s’ingressa i generar endeutament.

Els consellers socialdemòcrates entenen que el 2022 hi va haver uns ingressos “atípics”, derivats del boom que ha experimentat la construcció i el sector immobiliari, i que per tant no estan consolidats. I “ens hem gastat tots aquests diners i, a més a més, ens hem gastat 2,5 milions que teníem de l’any anterior a través d’un crèdit a llarg termini”, ha explicat Rios. Així, el ritme de despesa del Comú “és tan enorme” que els consellers de PS+Independents d’Encamp pateixen per quan aquests ingressos extraordinaris desapareguin.

“Per això hem votat en contra de la liquidació”, ha explicat Rios assenyalant que els números tècnicament són correctes però s’està en desacord amb la política de gestió del pressupost que hi ha darrera.  Al parer dels socialdemòcrates, “i veient les èpoques d’inestabilitat que estem vivint”, hauria estat més assenyat reservar els romanents que puguin quedar d’un any per si mai hi hagués problemes”, o amortitzar endeutament o buscant facilitar que l’estalviï en anys posteriors.

Rios també ha explicat que hi ha 5,3 milions d’euros pendents de pagament de l’exercici anterior i que s’han traspassat a l’actual i “la majoria encara no sap com ho afrontarà”. En aquest punt, el socialdemòcrata ha exposat que una partida de 5,3 milions en un pressupost de 35 milions “té un impacte molt gran”.

Però això no és un cas aïllat, sinó que aquesta política pressupostària s’ha anat repetint al llarg de tot el mandat. El líder de PS+Independents d’Encamp ha recordat que el 2021 ja es va haver de demanar un crèdit de 8 milions per poder pagar el que quedava pendent de l’exercici 2020 i del 2021, “i ara continuen gastant tot el que poden, tot el que ingressen s’ho gasten i encara més”. En aquest punt, Rios ha assenyalat que el pressupost del 2023 preveu també 3 milions de dèficit.

“Per tant, sempre estem parlant en termes de dèficit deute i que no hi ha un control pressupostari”, ha manifestat Rios, que considera que també cal veure com s’estan fent les inversions, si s’ajusten a les necessitats i si n’hi ha de necessàries que queden per fer en comptes de només tenir en compte el seu valor absolut expressat únicament en milions d’euros.

En la mateixa línia, els socialdemòcrates han expressat la seva preocupació per l’endeutament i el seu augment. “No tenen problemes en augmentar l’endeutament, però també augmenten els interessos bancaris”, ha dit Rios posant en relleu que el 2022 ja s’ha experimentat un augment de les despeses financeres del 35% i d’un 27% dels passius financers. “Per tant això té un impacte molt greu. Endeutar-se és una gran responsabilitat per les generacions futures i mandats propers”, ha sentenciat Rios afegint que també pot tenir conseqüències per als ciutadans si al final cal augmentar taxes i impostos per poder fer front al nivell de despesa.

“Hi hauria d’haver hagut una gestió més responsable”, ha conclòs el conseller socialdemòcrata, valorant que també cal tenir present que venim d’uns anys de desacceleració de l’activitat econòmica degut a la pandèmia de Covid i que el 2022 és el primer en que es recupera certa normalitat.

En un altre ordre de coses, els socialdemòcrates han demanat al Comú augmentar l’alçada de la barana que protegeix el nou parc infantil del Pas de la Casa per evitar situacions de perill, ja que hi ha hagut casos de persones que l’han saltada per accedir al teulat d’un edifici adjacent. “Nosaltres hi veiem perill”, ha dit Rios, assegurant que “si depengués de nosaltres i algú ens avisés, l’endemà ja estaríem alçant la barana per estar tots més tranquils”.