El dèficit, la baixa liquidació de les inversions i els reconduïts, principals motius del descontentament dels consellers socialdemòcrates

Els consellers de Partit Socialdemòcrata + Independents al Comú d’Andorra la Vella s’han abstingut a l’hora de votar la liquidació dels comptes del 2021 per tres motius principals: el dèficit de més de 350.000 euros, la liquidació de només el 47% del capítol d’inversions i l’elevat import de reconduïts, d’11,3 milions d’euros.

Els socialdemòcrates han començat per felicitar el personal del departament de Finances del Comú per la feina realitzada per poder tancar l’exercici segons les noves normes internacionals, que comporten més volum de feina que les anteriors, i dins el termini. Ara bé, hi ha una part de la gestió pressupostària amb la qual no estan d’acord i els ha dut a abstenir-se en la liquidació de l’exercici 2021.

Un primer aspecte amb el qual no estan d’acord és el dèficit de 352.000 euros amb què es tanca l’exercici. Un dèficit que hauria estat molt més considerable si no s’hagués reduït a més de la meitat la liquidació del capítol d’inversions, del qual finalment només s’han liquidat 10,2 milions, i també perquè s’han generat uns ingressos excepcionals per impostos derivats de la construcció i les transmissions patrimonials, que “han ajudat a què el dèficit no sigui més gran”, ha assenyalat la líder de PS+Independents d’Andorra la Vella, Dolors Carmona.

Un altre aspecte amb el que no estan d’acord els consellers socialdemòcrates és la “manca de planificació” que demostra l’import de reconduïts, que suma 11,3 milions. En aquest punt, Carmona ha explicat que caldria planificar millor les inversions i preveure el que s’executarà en aquell any. Així, en projectes que s’han de fer en diferents anys, caldria preveure les inversions mitjançant plurianuals.

 

Des de la fila socialdemòcrata també s’ha aprofitat per assenyalar el desajust entre “la realitat social” dels ciutadans de la parròquia i les polítiques d’ajuts comunals, ja que la meitat de la partida que s’hi havia destinat no s’ha utilitzat, malgrat que moltes famílies es troben en situacions difícils.