El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat els canvis que s’han de realitzar al text per tal de donar compliment ràpidament a la sentència del Constitucional i evitar possibles buits legals una vegada entri la Llei en vigor

Els consellers generals socialdemòcrates han presentat aquest migdia la Proposició de Llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de la persona i de la família. López i Salazar han exposat a la premsa els cinc articles per canviar la Llei, on el més rellevant és que s’estableix una institució matrimonial única, amb dues formes de contreu-re-la o accedir-hi, la civil o la canònica.

Salazar i López han destacat que el treball s’ha consolidat en molt poc temps per tal que donar compliment ràpidament a la sentència del Tribunal Constitucional -que va declarar com a inconstitucional la diferència inicial entre casament civil i matrimoni canònic- i amb l’objectiu també d’evitar situacions de buit legal que es poden desprendre de tenir la modificació finalitzada.

Els socialdemòcrates han explicat que és per aquest motiu i perquè la modificació és tècnica, que tots els Presidents dels grups parlamentaris han renunciat a presentar esmenes al text entrat.