El conseller general socialdemòcrata ha entrat avui una demanda d’informació i una bateria de preguntes.

El conseller general socialdemòcrata Roger Padreny ha entrat avui una demanda d’informació i una bateria de preguntes en relació al Centre de Tractament de Residus (CTRASA) arran del Projecte de llei per a l’adaptació d’aquesta societat pública com a instrument de gestió directa i fruit de la prevista venda de les accions de CTRASA de titularitat del Govern d'Andorra a Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA).

Padreny ha sol·licitat que se li faciliti l’”encàrrec-programa” que el Govern té previst, el Pla d’Acció de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) sobre CTRASA, el Pla d’Inversió previst per la parapública en relació al Centre de Tractament de Residus i la previsió d’ingressos de la venda d’energia del nou model de negoci fruit d’aquesta adaptació.

El conseller general socialdemòcrata també ha entrat cinc preguntes escrites on demana si està previst un increment del volum de residus totals que gestiona CTRASA, en quin grau l’increment d’ingressos per la venda d’energia es relaciona amb una millora de l’eficiència de CTRASA, la previsió i com s’estructura aquesta eficiència energètica, si es preveu que el procés de valorització energètica de CTRASA pugui funcionar amb diverses motoritzacions i fonts d’energia i com es concretarà la política de reducció de les emissions.