El conseller general socialdemòcrata ha formulat sis preguntes escrites per avaluar l’actuació que es va dur a terme el passat divendres 10 de desembre i millorar la situació de col·lapse en els pròxims controls

El conseller general socialdemòcrata Roger Padreny ha entrat avui sis preguntes escrites amb relació a la mobilitat. En concret, Padreny ha demanat per la planificació, els recursos i els protocols d’actuació previstos en els controls policials d’equipaments especials que es van realitzar el 10 de desembre, arran del col·lapse que es va produir en certs punts de la xarxa viària del país. Uns controls que el conseller general ha destacat com a “bàsics” per a la seguretat viària, però que s’han de realitzar de la forma més efectiva i planificada per millorar la fluïdesa de la mobilitat.

L’objectiu d’aquestes preguntes són les d’avaluar si els protocols actuals són els més adequats per tal de millorar en les properes actuacions de controls d’equipaments especials.

Les qüestions formulades pel conseller general socialdemòcrata es basen en conèixer quin és el protocol que s’empra en situacions com els controls d’equipaments especials; quin va ser el dispositiu previst pel dia 10 de desembre i els recursos destinats; els criteris per seleccionar la ubicació d’aquests controls, l’hora en què Govern va tenir constància de les retencions, quines decisions es van prendre per millorar la fluïdesa a la xarxa viària i si l’executiu té previst revisar els protocols d’actuació arran de la situació que es va viure divendres passat. “L’avaluació de política dels controls ha de revertir en una millora de la mobilitat i, per tant, en el benestar de la població”.