• El grup socialdemòcrata aposta pel dret a l’habitatge real, d’ús social, públic, digne i a un preu assequible.

Els consellers generals Roger Padreny i Carles Sánchez han presentat aquest matí 29 esmenes (una a la totalitat i 28 parcials) al projecte de llei de l'Institut de l'Habitatge. Sánchez ha explicat que l'esmena a la totalitat es basa en la política d'habitatge exposada en els darrers mesos amb la llei de mesures urgents i la de pressupost, com són el departament d'habitatge o els més de 300.000 euros destinats per habitatge públic. El conseller Padreny ha exposat que una de les modificacions que sol·licita el grup socialdemòcrata és que les funcions de l'institut de l'Habitatge siguin les d'un Observatori i que funcioni com una eina bàsica d'assessorament tant pel Govern com pel país per fer efectiu el dret a l'habitatge. Així mateix, aquest Observatori també hauria d'incloure un registre de contractes de lloguer "efectiu i amb força" i que sigui operatiu amb totes les administracions, com per exemple els comuns, un índex de preus de referència, i la capacitat d'assessorament i en matèria de rehabilitació i sostenibilitat, la creació d'instrument de polítiques dependents de les dades, com per exemple una borsa d'habitatge, i la redacció d'estàndards d'ús social i de preu assequible. "Cal que faci un recull de dades per fer polítiques efectives en habitatge" ha subratllat el conseller general.

Els socialdemòcrates també sol·liciten en aquestes 28 esmenes parcials que el fons de l'habitatge sigui públic i no publico-privat com s'expressa en el projecte de llei; que l'habitatge d'ús social i de preu assequible no sigui concebut com un producte ni com un sector de negoci, ja que des del grup parlamentari s'aposta per un dret a l'habitatge real, on aquest sigui públic, d'ús social, digne i a un preu assequible. "Això només ho podem fer si disposem de dades exactes i fidedignes i procedim a l'execució de la promoció pública" ha afirmat Padreny.