El conseller general ha entrat una bateria de preguntes escrites on també demana pels recursos que es preveu destinar a la parapública per millorar la resposta i quins són els protocols amb l’Agència de Ciberseguretat en aquests casos

El conseller general socialdemòcrata Roger Padreny ha entrat avui una bateria de 14 preguntes escrites dirigides al Govern sobre el darrer ciberatac que ha rebut Andorra Telecom. Padreny ha sol·licitat conèixer en detall el fet, que va ocorre la nit del 10 d’abril, com per exemple l’hora en què es va produir, la seva durada, com es va solucionar, les conseqüències cap els usuaris i cap a Andorra Telecom, si ha tingut afectació a algun servei públic essencial i si ha estat un atac de denegació de servei (DDoS) del mateix tipus i grandària que els darrers, que van succeir el 21 i 22 de gener d’aquest any, o si era similar al del 24 de gener.

El conseller general també ha demanat pel nombre de ciberatacs que s’han registrat durant aquest any, així com la diferència respecte al 2020 i 2021, la tipologia d’aquests atacs i quins recursos s’hi ha destinat per a solucionar-ho i quina és la inversió prevista a Andorra Telecom per a intentar evitar que tornin a succeir.

 Finalment Padreny ha preguntat pel paper de l’Agència de Ciberseguretat i l’Equip de Resposta de Referència del Principat d'Andorra en l’atac del passat 10 d’abril i quins són els protocols i procediments d’actuació entre Andorra Telecom i l'Agència Nacional de Ciberseguretat en aquests casos.