Tudó posa l’accent en tres aspectes a controlar especialment: la potència elèctrica sol·licitada, el viver i l’emissió de gasos.

La consellera socialdemòcrata de Movem Ordino, Sandra Tudó, considera que el Comú “ha de supervisar” el projecte de Centre de Recerca en Immunologia que es vol instal·lar a la parròquia de la mà de la farmacèutica Grifols i del Govern. Concretament, ha posat l’accent en la potència elèctrica que es requereix, molt per sobre de la autoritzada pel Pla d'Ordenació i Urbanisme de la Parròquia d'Ordino, la partida d’un milió d’euros per un viver i l’emissió de gasos de laboratori.

La sessió del Consell de Comú d’Ordino d’aquest dijous ha aprovat l’informe del projecte d’interès nacional de la construcció del Centre de Recerca en Immunologia. Malgrat estar-hi d’acord, Tudó ha demanat que des de la farmacèutica i el Govern s’aporti més informació, i que el Comú estigui “al darrera per controlar”. Una de les qüestions assenyalades per la consellera de Movem Ordino és la potència elèctrica que requerirà el centre, de 800kW, quan el Pla d’Ordenació i Urbanisme de la parròquia limita la potència per a usos industrials a 20 kW. En aquest sentit, ha expressat preocupació perquè el funcionament del centre d’investigació no afecti al subministrament elèctric a la resta de la parròquia.

Un altre aspecte pel qual ha mostrat preocupació Tudó és la partida d’un milió d’euros per al viver. La consellera socialdemòcrata, biòloga de formació, defensa que cal treballar amb ratolins i rates per a avançar en la investigació de malalties i provar fàrmacs, però no que les proves es facin amb altres tipus d’animals i ha demanat que s’informi degudament, ja que considera “molt alt” el pressupost per a aquesta instal·lació.

Finalment, Tudó també ha fet èmfasi en la necessitat de saber quins gasos de laboratori es produiran i com s’han de controlar.

Tot i els dubtes, la consellera de Movem Ordino ha votat favorablement a l’informe de projecte d’interès nacional perquè entén que es tracta d’un projecte positiu per a la parròquia i el país, a més confiar en l’empresa, de la que coneix la seva manera de fer.