Tudó recorda que des de l’inici ha estat “a favor” que es dotés com a bé social l’antic Hotel Casamanya

La consellera de Movem Ordino, Sandra Tudó, ha celebrat la modificació del reglament de sistemes de compensació i de flexibilització horària del Comú, que preveu una prima única de 93,12 euros per a aquells treballadors amb més de 30 anys de servei. En aquest sentit, Tudó considera positiu que es pugui gratificar la dedicació d’aquests, encara que “és poc”.

Segons Tudó, “està bé” que es comenci a veure que calen aquest tipus de reconeixements i que aquesta prima “és un primer pas”.

D’altra banda, la consellera de Movem Ordino ha recordat, a preguntes de la premsa, que des del principi ha estat partidària de que es dotés l’antic Hotel Casamanya com a bé social i públic. Ha apuntat que el procés per arribar a l’acord entre Comú, Quart i Govern ha estat lent però “força transparent”. En aquest mateix punt, ha opinat que el fet que s’hi ubiqui un ministeri podria atreure gent per viure el dia a la parròquia i revertir en part el procés d’esdevenir un “poble dormitori”.