Sandra Tudó celebra que una empresa “seriosa” com és Grífols s’instal·li a la parròquia

La consellera de Movem Ordino, Sandra Tudó, ha posat l’atenció en la despesa corrent, que “continua incrementant-se”, cosa que “afecta a les nostres inversions”. D’altra banda, Tudó ha celebrat l’anunci de la creació a la parròquia del Centre de Recerca en Immunologia de la farmacèutica Grífols.

La consellera socialdemòcrata ha alertat, en la sessió del Consell de Comú d’aquest dijous, que la despesa corrent “continua incrementant-se”. Tudó ha posat damunt la taula la necessitat d’estudiar aquesta situació i de reconduir-la, “perquè afecta les nostres inversions”. Així ha justificat la seva abstenció en la votació de la memòria de comptes anuals del Comú d’Ordino corresponent a l’exercici 2020.

En aquest mateix punt, la consellera de Movem Ordino ha opinat que el dèficit d’aproximadament 600.000 euros amb el que s’ha tancat l’exercici “es podria considerar que no està malament”, tenint en compte l’excepcionalitat del 2020 amb l’afectació de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2, però ha comentat que s’està contractant a molt personal i que a vegades s’actua “com una parròquia central, i no pot ser”.

Lligat als comptes comunals, Tudó ha assenyalat que en les juntes de govern s’aprova la despesa per una nova factura vinculada a les festes de Nadal, que cal sumar a les ja detallades anteriorment, i que va a una mateixa empresa a qui sumant les diverses factures s’ha pagat més de 12.000 euros. Així, la consellera socialdemòcrata ha reiterat que s’hauria d’haver fet un concurs públic.

En relació a l’anunci fet pel Govern ahir de la propera arribada de la farmacèutica Grífols a la parròquia amb el projecte de creació d’un Centre de Recerca en Immunologia, la consellera de Movem Ordino ho ha celebrat, alhora que ha senyalat que “cal tenir molt clar cap a on vol anar la nostra parròquia i veure la seva visió de futur”, vist el creixement urbanístic i d’activitat econòmica, i assegurar-se que es podran seguir donant els serveis comunals que s’escaigui, com pot ser el subministrament d’aigua.