La consellera general ha demanat tota la informació dels documents Serveis d’acompanyament de governança i qualitat de la dada i Serveis de definició del model d’interoperabilitat de país, adjudicats per 228.690 euros i 134.198 euros, respectivament.

La consellera general i presidenta suplent del Grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat una demanda d’informació sobre els projectes Serveis d’acompanyament de governança i qualitat de la dada i Serveis de definició del model d’interoperabilitat de país, ambdós documents de la Fundació ActuaTech . L’objectiu d’aquesta sol·licitud és la de “conèixer en quins aspectes s‘ha millorat la creació de les dades i com els recursos i la inversió d’aquests projectes s’ha materialitzat i s’ha traslladat a la realitat del dia a dia de l’administració pública per aquesta transformació digital”. 

Pel que fa al primer document esmentat, licitat el 20 d’agost del 2021 a l’empresa Pricewaterhousecoopers Serveis Professionals Andorra, S.L.U per un import de 228.690 euros, la consellera general socialdemòcrata ha sol·licitat la documentació que concreta i desenvolupa la definició del model (casos d'ús i requeriments tecnològics; el document d'arquitectura; l’acord d'estructura en dades origen; la definició del model de dades; els procediments i polítiques d'ingesta, etc.); la implantació del model (repositoris d'informació desplegats; usuaris i polítiques de seguretat implementades; dades ingestades i models de dades creades amb els processos de tractament de dades implementats, etc.); la governança de la dada (model de govern de dades; rols i responsabilitats associades al govern de dades; polítiques i procediments operatius de govern de dades aplicats als casos d'ús identificats; etc.); la data quality a l'origen (dades i mapa de rols i responsabilitats; definicions tècniques de qualitat definides i implementades; referència d'eines de qualitat de dades, etc.) i el Pla de gestió del canvi.

Pel que fa a Serveis de definició del model d’interoperabilitat de país, licitat a Deloitte Andorra Auditors i Assessors S.L. per un import de 134.198 euros, Vela ha demanat el model de Govern d’interoperabilitat del Govern; el model i pla de comunicació; les normatives, catàleg de procediments i selecció d’estàndards; la metodologia d’interoperabilitat; el model de la gestió de demanda d’interoperabilitat i catàleg de servei; la guia de processos de qualitat i seguretat i l’informe final del disseny del model tecnològic.   

En aquest sentit, la consellera general destaca que “les dades són un recurs essencial per al progrés de la societat en general i per això s’han de gestionar i governar de forma adequada i evitar els riscos que hi ha associats”.

Contingut relacionat