El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat tres preguntes perquè l’executiu respongui oralment al ple del Consell General en relació a l’heliport, les mesures d’eficiència energètica i el desplegament reglamentari de les lleis aprovades

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat tres preguntes per tal que el Govern les respongui de forma oral en el proper ple del Consell General. Una fa referència a la concessió de l’heliport nacional, amb la qual el president del grup, el conseller general Pere López, qüestiona que s’hagi previst una clàusula que pot arribar a suposar un cost per a l’erari públic de més de 7,5 milions d’euros. Les altres preguntes demanen per les mesures d’eficiència energètica i pel desplegament reglamentari de les lleis aprovades.

López planteja que fins a la data no es disposa d’acords internacionals, ni de garanties per a la provisió de combustible, ni de certificats per a l’operació internacional o del model d’helicòpter que podria operar al futur heliport nacional i “alhora s’ha previst que el Govern assumirà el total de les pèrdues de la concessió fins a un import del 75% del cost de la construcció” -que es calcula en més de 10 milions “enlloc dels 3,7 milions d’euros previstos inicialment”-. És per això que el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata pregunta “com s’ha pogut preveure una clàusula que pot arribar a suposar un cost per a l’erari públic, és a dir per a tots nosaltres, de més de 7,5 milions d’euros en un projecte que presenta tants dubtes sobre la seva viabilitat i realitat?”.

En relació a l’heliport nacional, López també ha fet arribar una carta sol·licitant la intervenció de la síndica general a l’entendre que el ministre responsable, Jordi Gallardo, “eludia la resposta d’alguna de les preguntes o la tramesa de determinades informacions sota el pretext de que aquestes o bé es trobaven al plec de bases del concurs o bé en el fet de que varen ser objecte d’exposició pública”. El líder socialdemòcrata demana que es torni a requerir la informació, ja que “aquests motius, al nostre entendre, no poden ser en cap cas objecte de no resposta per part del Govern”.

En una altra pregunta, el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata demana per les mesures d’estalvi energètic, i més concretament per les actuacions de determinats comerços –“entre d’altres, d’establiments de perfumeria i de venda de roba de les principals avingudes comercials”- que “superen la temperatura interior establerta, que tenen les portes exteriors totalment obertes, que disposen en l’interior d’una gran intensitat lumínica i cortines d’aire calent”. López demana si aquestes actuacions s’emmarquen en les recomanacions i disposicions establertes pel Govern en relació a l’estalvi energètic i pels controls i mesures sancionadores que ha realitzat l’executiu al respecte.

Finalment, des del Grup Parlamentari Socialdemòcrata s’ha formulat una tercera pregunta per a ser resposta de forma oral. En aquest cas la planteja el conseller general Jordi Font i fa referència al desplegament reglamentari de les lleis aprovades en les darreres legislatures. Concretament Font demana si “era conscient el Govern de tota la feina de desplegament reglamentari pendent de realitzar”. La pregunta es planteja després d’obtenir les respostes obtingudes en demanar a cada ministeri els reglaments que tenia pendents per aprovar. Cal recordar que en el marc del Debat d’Orientació Política, els socialdemòcrates van plantejar una proposta d’acord -rebutjada pels grups de la majoria- perquè el Govern fes pública la relació de reglaments i normatives pendents de desenvolupar i el calendari previst per al seu desenvolupament, i va ser llavors quan Font va optar per formular una pregunta amb el mateix objectiu perquè l’executiu respongués per escrit. Després de rebre la resposta del cap del Govern dient que respondre a tal demanda suposava una feina de «recerca i anàlisi de totes les normes legals que històricament s’han aprovat a Andorra, fins i tot en el període preconstitucional o, àdhuc, abans que existís el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra», i que evidentment, fer aquesta feina «és materialment ingent», el conseller socialdemòcrata va optar per desglossar la pregunta en 12, una per a cada ministeri, i acotar-la a les dues darreres legislatures. Veient les respostes obtingudes, Font ara demana si l’executiu “era conscient” de la feina pendent.


(2 de gener del 2023)