El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha entrat a tràmit una bateria de preguntes en relació a la infraestructura aeroportuària

El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha entrat una bateria de preguntes en relació a la concessió de l’heliport nacional, que assegura “genera molts dubtes” a la formació que lidera, tant a nivell de viabilitat del projecte com de legalitat i de bon ús del diner públic.

Així, López demana per la previsió de disposar de serveis de duana a la infraestructura aeroportuària i qui es preveu que proveeixi aquests serveis. En aquest sentit, i vist que “la declaració d’interès nacional de l’heliport es justificava per les connexions amb l’exterior”, es demanen els acords per realitzar operacions amb l’exterior, en concret per aterrar a Barcelona, i el llistat de les infraestructures i les duanes corresponents amb les que es preveu treballar.

D’altra banda, el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata pregunta per la justificació del fet que en un contracte de concessió es contemplin beneficis sobre l’execució de la construcció, cosa susceptible de ser una “possible il·legalitat”, assenyala López. En aquest punt, també es demana a quan ascendeixen els beneficis sobre la construcció previstos i que s’expliqui a què es deu exactament el percentatge de beneficis.

Així mateix, López també demana a què corresponen les partides previstes en el pressupost per a l’heliport i per què es preveu una anticipació de diners per part del Govern sent com és una concessió. Alhora, es pregunta si el concessionari ha demanat finançament per anticipat per poder realitzar les obres i/o el servei, i com queda aquest en cas de no haver-hi beneficis.

Un altre dels dubtes del líder socialdemòcrata fa referència a l’oferta de la construcció, i més concretament a les diferències entre el pressupost establert pel Govern en el plec de bases, de 3,7 milions, amb l’oferta finalment presentada. López també vol saber exactament a quant puja l’oferta feta pel concessionari i en quins conceptes divergeix dels càlculs del Govern.

D’altra banda, López també demana, veient que el Govern és subsidiari en les pèrdues, qui controlarà l’obra de construcció i quina responsabilitat tindrà el Govern en cas que sigui deficitari.

En un altre ordre de coses, es demana pels models d’aeronau que s’han presentat per prestar el servei i on es preveuen realitzar els proveïments. Així mateix, es pregunta per la capacitat real de transport de passatgers del model i l’oferta presentada.

Finalment, López també vol saber si el concessionari disposa del corresponent certificat d’operador AOC, tal i com s’establia en el plec de bases.


(9 de novembre del 2022)