El president socialdemòcrata ha entrat una bateria de preguntes escrites per conèixer si l’operació s’ha tingut en compte amb el procés d’Acord d’Associació amb la UE i que es va signar una escissió parcial de l’entitat en favor d’una societat de nova creació

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha entrat a Sindicatura una bateria de preguntes escrites sobre la compra de VallBanc per part de Crèdit Andorrà. En aquest sentit, López ha sol·licitat saber si és cert que l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) ha fixat una garantia de 5,5 milions d’euros per als propers 3 anys per compensar possibles reclamacions judicials a Crèdit Andorrà per la compra de VallBanc. En cas que la resposta fos afirmativa, el president socialdemòcrata ha demanat si el Govern considera adequada i justificada la dedicació de recursos públics per afavorir una operació entre dues entitats privades, si també seria així amb altres operacions similars, com per exemple la compra de Banc Sabadell Andorra per part de MoraBanc, i si es podria fer també amb la compra-venda d’empreses andorranes que no siguin del sector financer.

López també ha preguntat si s’ha tingut en compte que establir una garantia de 5,5 milions d’euros  pot afecta negativament al procés de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea, ja que tenen prohibides les ajudes públiques a la banca amb l’excepció de si es fa per evitar una pertorbació greu en l’economia de l’Estat i si el Govern creu que en aquest cas s’aplicaria per a Andorra.

El president socialdemòcrata també ha demanat pel criteris que han dut a l’AREB a considerar que 3 anys és temps suficient per fer fronts als plets judicials que hi puguin haver i si el Govern aprovarà nous ajuts a Crèdit Andorrà per fer front a aquestes responsabilitats en cas que la garantia establerta fos insuficient.

Així mateix, López ha recordat que el president del Consell d’Administració de VallBanc S.A, el senyor Ricahrd Louis Carrion, va signar l’escissió parcial de l’entitat en favor d’una societat beneficiària de nova creació anomenada PLEYADE 21, S.L. En aquest sentit, es pregunta si aquesta escissió implicarà el traspàs en bloc d’un part del patrimoni de VallBanc a favor d’aquesta societat, quins són els actius i passius escindits en favor d’aquesta, així com quines són les seves dimensions i característiques, i si el Govern té informació suficient per garantir que el criteri que presidirà dita escissió no resultarà contrària als interessos ni del banc adquirent, ni de la solidesa global del sistema bancari del país, ni de les garanties dels creditors i de les reclamacions envers VallBanc.