El president del grup parlamentari socialdemòcrata ha entrat una pregunta oral on també demana pel nombre de llocs directius que hi ha a la parapública i a les seves filials actualment.

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha entrat avui una pregunta oral sobre els comptes de Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) que el Govern haurà de contestar en la propera sessió, prevista per al 21 d’abril.

López, una vegada analitzades les xifres de dividends distribuïts i de les inversions que ha realitzat la parapública a les seves filials i els resultats obtinguts per aquestes, ha demanat quin és volum de dividends que ha pagat FEDA al Govern durant els darrers 10 anys, pel volum invertit en FEDA Solucions i Capçalera d’Infraestructures Energètiques i en quina mesura ha recuperat la inversió.

Així mateix, el president del grup parlamentari ha preguntat també pel nombre de llocs directius  que hi havia a FEDA a l’abril del 2011 i quants n’hi ha actualment, comptant les filials, ja que s’ha constatat que en els darrers quatre anys la xifra gairebé s’ha triplicat.