El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata també demana si l’augment dels sous que es preveurà serà superior a la revisió dels preus dels lloguers

El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, ha entrat a tràmit una pregunta per conèixer les previsions d’increments salarials del Govern de cara al 2023, i també en quina mesura aquests seran superiors al que s’estableixi per a la revisió dels preus dels lloguers. La pregunta s’ha entrat per tal que l’executiu la respongui de manera oral en el ple del Consell General

Per a López, la qüestió es justifica per la situació actual, produïda “tant per la conjuntura com per les conseqüències de les polítiques dutes a terme en els darrers anys”, i “donades les creixents dificultats de les famílies i autònoms del nostre país i la pèrdua global de poder adquisitiu que s’està produint", tot recordant que aquesta es deu en bona part a l’increment dels preus del lloguer de l’habitatge i que aquests signifiquen el principal motiu de preocupació de la ciutadania.

En aquest sentit, per al líder socialdemòcrata és necessari definir, abans de final d’any, tant els incrementes salarials com la revisió dels preus dels lloguers. I cal que els primers siguin suficientment superiors als segons per propiciar la recuperació de poder adquisitiu de famílies, treballadors per compte propi i empreses. Aplicar el mateix percentatge d’increment a salaris i lloguers és “un error de gran calat a nivell econòmic” perquè d’aquesta manera s’alimenta una “espiral inflacionista”, ha explicat López en repetides ocasions, ja que els increments salarials s’acabarien traslladant als lloguers i es continuaria perdent poder adquisitiu i generant inflació i pujades dels preus dels lloguers.

Així, el president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata entén que l’habitatge globalment no s’hauria de veure afectat per la inflació -només els serveis, el manteniment, assegurances, reparacions, etcètera-, ja que el preu del lloguer ve determinat, en la seva major part, pel cost de la construcció, en la majoria de casos ja amortitzat. 

D’aquesta manera, López defensa que “la palanca per contenir l’espiral inflacionista” són els preus dels lloguers, que cal que “creixin de manera modera” i que els salaris ho facin molt per sobre, ja no només per recuperar poder adquisitiu sinó també per fer front a l’augment de preus de diferents productes bàsics i d’alimentació, que estan creixent fins i tot per sobre de l’IPC.

A més, des del PS, com s'ha anat exposat repetidament, es considera “del tot injustificat”, i més en el moment actual, un augment significatiu dels preus dels lloguer per quan aquests de forma general ja es troben en nivells prou alts, i fins i tot massa elevats, i perquè el gruix del cost que suposa per als propietaris no es veu afectat per la inflació vigent al consistir en inversions realitzades en el passat, sovint ja amortitzades o parcialment amortitzades. Per tant, “qualsevol decisió consistent que no sigui la d'un increment molt moderat dels preus dels lloguers seria una decisió injustificada”, tant des del punt de vista econòmic com macroeconòmic, valora López. D'altra banda, seria “un element que generaria futurs increments de preus i novament pèrdua del poder adquisitiu per a les famílies i les professionals i empresaris”.

Aquests augments de salaris i de preus de lloguers és “la decisió més important d’aquest final de legislatura i gairebé per als propers anys”, ha defensat López. “És el moment que el Govern demostri que sap fer balança i estar a l’alçada del que el moment demana”, ha conclòs el líder socialdemòcrata.


(1 de novembre del 2022)