Els socialdemòcrates han entrat dues preguntes orals més en referència a les empreses que han fet fallida i que no han pagat els crèdits tous sol·licitats i a la devolució parcial de l’impost sobre els hidrocarburs

El grup parlamentari socialdemòcrata ha entrat avui tres preguntes orals en relació amb l’estat dels pagaments de l’executiu a proveïdors, els impagaments de crèdits tous i la devolució parcial sobre l’impost dels hidrocarburs, les quals el Govern haurà de contestar en la propera sessió al Consell General, prevista pel 26 de maig,

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha demanat a l’executiu els motius sobre el retard de l’Administració central en els pagaments de factures a empreses i proveïdors i quins són, a data d’avui, els imports que encara no s’han pagat.

El conseller general Joaquim Miró també ha demanat al Govern per impagaments, en aquest cas de les sis empreses que han fet fallida i que no han pogut retornar els imports sol·licitats a través dels crèdits tous que l’executiu va avalar per fer front als efectes de la pandèmia. Un import que, segons va informar el ministre portaveu, Eric Jover, ascendeix a 424.000 euros. Miró ha sol·licitat conèixer el nom d’aquestes empreses, vist que l’executiu és qui s’ha de fer d’aquests imports no pagats, i quan es publicarà al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

Finalment, el conseller general Jordi Font ha demanat a l’executiu sobre la devolució parcial de l’impost especial sobre els hidrocarburs, que només s’atorga a diverses tipologies de transport. En aquest sentit, Font ha sol·licitat al Govern saber quins han estat els criteris per establir els requisits per a beneficiar-se excepcionalment d’aquesta mesura.