• Ambdues parts van destacar durant la reunió la necessitat de fer un debat al voltant de la qüestió dels tipus efectius i la pressió fiscal que s’aplica a Andorra

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, i el primer secretari del PS, Gerard Alís, es van reunir ahir al matí amb l'Associació d'assessors fiscals i tributaris per tractar la problemàtica existent amb relació al debat sobre els tipus efectius dels diferents tributs, com per exemple l'impost de societats. Els socialdemòcrates van treballar amb els experts en les interpretacions i els comunicats tècnics emesos pel ministeri de Finances, els quals segurament requeriran modificacions legislatives en l'àmbit tributari en el futur, segons van posar en comú ambdues parts. López, Alís i els representants de l'associació van compartir les preocupacions sobre la Llei de finances comunals, que està a tràmit parlamentari, i la implicació que pot tenir la possibilitat d'introduir esmenes en aquesta llei vinculada amb els tipus efectius. Sobre aquest punt van destacar la necessitat de fer un debat al voltant de la qüestió dels tipus efectius i la pressió fiscal que s’aplica a Andorra, tenint en compte els impostos estatals com l'impost de societats; els comunals com l'impost de radicació  i el de rendiments arrendataris i també les contribucions a la Caixa de Seguretat Social.

Els socialdemòcrates i els representants de l'Associació d'assessors fiscals i tributaris també van posar en relleu les reunions mantingudes pels socialdemòcrates a Madrid amb els polítics espanyols en relació al projecte de llei de mesures de prevenció contra el frau fiscal que treballa el govern d'Espanya, així com l'evolució del concepte "paradís fiscal" en l'àmbit internacional i a la Unió Europea i com el focus se situa ara en els tipus efectius dels diferents tributs.