Els consellers del grup parlamentari socialdemòcrata han presentat una vintena d’esmenes per eliminar la fórmula del coliving i el permís de treball especial per als nòmades digitals

El grup parlamentari socialdemòcrata ha formulat un total de 19 esmenes al Projecte de llei d’economia digital amb l’objectiu d’assolir un “equilibri entre l’interès general i la cerca de l’economia digital”, o el que és el mateix, donar garanties d’habitatge digne i homologació internacional a la innovació i l’emprenedoria. Això es tradueix, més específicament, en la supressió de la fórmula del coliving -o els allotjaments en espais comuns complementaris- i l’eliminació de l’autorització d’immigració especial per als nòmades digitals, segons han destacat la presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, i els consellers generals Roger Padreny i Carles Sánchez aquest dimecres en roda de premsa.

Així, Sánchez ha defensat la supressió de la fórmula del coliving perquè s’entén que aquest model precaritza l’habitatge. Al parer socialdemòcrata, aquest model és una “fugida endavant cap a un habitatge precari” que ve a “empitjorar expectatives” tant al jovent com als possibles nouvinguts, i també a la població en general.

Pel que fa a la figura del nòmada digital, la presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata ha assenyalat que aquests professionals haurien de seguir el circuit normal d’immigració. A més, ha afegit que “no veiem” que aportin “valor afegit específicament”, com sí que ho fan els projectes d’emprenedoria i innovació previstos en el text, o més que d’altres professionals.

Un altre grup d’esmenes persegueix l’alineació amb l’Acord Marc Europeu sobre Teletreball, que està elaborant una nova directiva que segurament formarà part del futur Acord d’associació. En aquest mateix punt, Salazar ha explicat que es busca garantir el dret al teletreball i els drets col·lectius, de negociació col·lectiva i de formació, dels treballadors que es trobin amb aquesta modalitat de treball. Així mateix, ha defensat que el teletreball s’ha de regular entre les dues parts, empresa i assalariat, i no de forma unilateral per part de la companyia.

Finalment, un altre grup d’esmenes, de caràcter més tècnic, busca adaptar el redactat amb el de la Llei 33/2021, de transparència, accés a la informació pública i govern obert.


(21 de setembre del 2022)