El conseller del Grup Parlamentari Socialdemòcrata considera “indispensable” disposar d’aquesta informació

El conseller del Grup Parlamentari Socialdemòcrata Jordi Font ha entrat un total de 12 preguntes, una per a cada ministeri, per tal que el Govern detalli el calendari amb el que treballa per al desplegament reglamentari de les diferents lleis aprovades.

Després que en el marc del Debat d’Orientació Política la majoria rebutgés la proposta d’acord presentada des de la bancada socialdemòcrata perquè el Govern fes pública la relació de reglaments i normatives pendents de desenvolupar i el calendari previst per al seu desenvolupament, Font va formular una pregunta amb el mateix objectiu perquè l’executiu respongués per escrit. Després de rebre la resposta del cap del Govern dient que respondre a tal demanda suposava una feina de «recerca i anàlisi de totes les normes legals que històricament s’han aprovat a Andorra, fins i tot en el període preconstitucional o, àdhuc, abans que existís el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra», i que evidentment, fer aquesta feina «és materialment ingent», el conseller socialdemòcrata ha optat per desglossar la pregunta en 12, una per a cada ministeri, i acotar-la a les dues darreres legislatures.

Concretament, les preguntes demanen “quins són els reglaments i les normatives que el Govern ha d’implementar de totes les lleis que han estat aprovades en les dues darreres legislatures i que encara resten pendents d’aprovar?” i “quin és el calendari previs per a la tramitació, aprovació i publicació de tots aquests reglaments i normes?”.

Al parer del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, disposar d’aquests llistats i calendaris és “indispensable” per poder fer la feina, a part de que “poca seguretat jurídica donen les lleis que no tenen els reglaments preceptius aprovats”, apunta Font.(20 de novembre del 2022)