El conseller general socialdemòcrata ha entrat una pregunta a la sindicatura per conèixer els reglaments i normatives pendents d’aprovar

El conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata Jordi Font ha entrat aquest dilluns una pregunta a la Sindicatura per tal que el Govern faci públic el calendari previst pel desplegament reglamentari de les lleis aprovades. Així mateix, es demana que es desglossi per ministeris.

Concretament, Font vol una relació dels reglaments i les normatives que el Govern ha d’implementar derivats de les diferents lleis que han estat aprovades pel Consell General i que encara resten pendents d’aprovar per part de l’Executiu. I demana que es desglossi per ministeris.

En la mateixa línia, el conseller general socialdemòcrata demana el calendari previst de tramitació, aprovació i publicació de tots aquests textos legals, igualment desglossat per ministeris.

La pregunta es formula després de la negativa dels grups de la majoria a aprovar una proposta de resolució que tenia el mateix objectiu presentada pel grup parlamentari socialdemòcrata en el marc del Debat d’Orientació Política.


(19 de setembre del 2022)