El Grup Parlamentari Socialdemòcrata presenta 25 esmenes al Projecte de llei d’avaluació ambiental de projectes i de plans i programes

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat un total de 25 esmenes al Projecte de llei d’avaluació ambiental de projectes i de plans i programes. Segons han explicat els consellers generals Roger Padreny i Carles Sánchez, aquestes esmenes responen a tres grans eixos: millorar les garanties sobre el compliment dels processos previstos normativament, augmentar la seguretat jurídica i fer que la llei sigui veritablement aplicable.

Així, Padreny ha destacat l’esmena presentada per tal que tots els projectes rellevants i molt importants, i amb independència de la titularitat del terreny on s’hagin de desenvolupar, estiguin subjectes a un període d’exposició pública, per al qual també es defineixen uns terminis que el projecte de llei no establia.

D’aquesta manera es busca “garantir la transparència de tots els projectes”, ha assenyalat Sánchez, que ha explicat que amb una altra esmena el Grup Parlamentari Socialdemòcrata multiplica per tres les sancions previstes en cas d’incompliment amb la voluntat de fer-les realment dissuasives. Així, aquelles sancions lleus passarien a pagar-se entre els 300 i els 3.000 euros, les greus entre els 3.000 i els 9.000 i les molt greus, com les que suposin un dany irreversible o que posi en risc la seva reversibilitat al medi ambient, fins als 90.000 euros.

En aquest mateix punt, Padreny ha exposat que, seguint la línia d’altres esmenes presentades pels socialdemòcrates en textos relacionats amb el medi ambient i la seva protecció, també s’ha presentat una esmena per fer que la recaptació per aquestes sancions es destini al Fons Verd, un fons ”fonamental”, al parer del conseller general socialdemòcrata, perquè d’aquest es financia el pla d’infraestructures energètiques “que és molt important” per al país.


(3 de novembre del 2022)