El grup parlamentari ha presentat un total de 43 esmenes al Projecte de Llei de Contractació Pública amb la finalitat d’afavorir la situació de les microempreses del país

El grup parlamentari socialdemòcrata aposta perquè els projectes d’obres es redactin i s’adjudiquin per lots i no només a un únic adjudicatari. Així ho han subratllat els consellers generals Jordi Font i Susanna Vela durant una roda de premsa celebrada aquest matí, on han presentat les 43 esmenes al Projecte de Llei de Contractació Pública, amb les quals es reclama que cada empresari pugui ser l’únic responsable d’executar el seu lot i no es vegi així perjudicat per les incidències que puguin esdevenir en el conjunt de l’obra i de la seva adjudicació global.

Font ha destacat que cal una homologació adaptada a les característiques empresarials del país, tant de mida com d’especialitat, ja que l’economia d’Andorra presenta un teixit empresarial molt diferent a la d’altres països que es basa, en un 97%, en la microempresa. El conseller general també ha subratllat que cal una classificació administrativa dels lots i ha recordat que la directiva europea també fa indicacions en aquest sentit. L’adjudicació de les obres per lots solucionarien alguns dels problemes actuals que malauradament tenen moltes de les microempreses del país i que acaben amb les subcontractacions a empreses foranes.

Els consellers socialdemòcrates també han manifestat que és imprescindible la proactivitat i que el Govern i totes les institucions sotmeses a la futura Llei de Contractació Pública coneguin de primera mà la situació del teixit industrial del nostre país, així com les necessitats i les inquietuds que tenen per tal que aquest no perdi les seves particularitats i segueixi evolucionant.

Així mateix, la consellera general Susanna Vela ha explicat que des del grup parlamentari socialdemòcrata també s’aposta per un recurs urgent com a eina per a controlar el procés de contractació, per a l’eficiència i la transparència d’aquesta Llei de Contractació Pública, que estigui en consonància amb les directives europees 2014/23 i 2014/24 de 26/02/2014.