Les conselleres generals Salazar i Vela han detallat les 16 esmenes al Projecte de Llei de la llengua pròpia i oficial.

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha presentat 16 esmenes al Projecte de llei per a la llengua pròpia i oficial. La presidenta, Judith Salazar, i la presidenta suplent, Susanna Vela, han detallat davant la premsa el contingut de les modificacions que proposen els socialdemòcrates on hi destaca l'acreditació i obtenció de la titulació A1 en llengua catalana durant el primer any d'autorització d'immigració -o superar una formació inicial prèvia- mentre que per a la posterior renovació s'hagi de tenir el títol A2. La mesura seria extensiva a tots els tipus de permisos d'immigració del país, ja siguin de residència i treball, transfronterers, per estudis, esportistes passius o temporers. L'objectiu d'aquesta proposta és la de fomentar l’aprenentatge del català un cop la persona ja viu a Andorra i es planteja com una mesura universal. Per als professionals liberals l'obligatorietat seria la del nivell B2.

En el cas dels professionals titulats de la salut que estiguin autoritzats per exercir la seva professió abans de l'entrada en vigor d'aquesta Llei i estiguin inscrits al seu col·legi professional abans de la data tindran un període de dos anys per obtenir la titulació del B2 en llengua catalana.  

Respecte a les infraccions, els socialdemòcrates consideren que en una activitat comercial la responsabilitat ha de recaure en el titular del comerç mentre que si es produeix en l’administració aquesta en sigui la responsable. Pel que fa a les sancions, es proposa la supressió de l'article amb la intenció que durant els treballs en comissió es pugui transaccionar i tipificar els diferents incompliments de la llei.

El Grup Parlamentari, entre d'altres, també proposa canviar el terme "llengua pròpia" per "llengua nacional" i que la llei no només garanteixi l’ús del català en mitjans de comunicació sinó que inclogui també tot l’entorn digital. Finalment, els socialdemòcrates destaquen que la composició i les competències de la Junta de Coordinació sobre Llengua i Formació s’han d’establir per llei  i que cal dotar a la Junta de Coordinació sobre Llengua i Formació dels recursos necessaris per a dur a terme les seves funcions.