Susanna Vela ha ressaltat la necessitat d’encomanar al Govern a elaborar un pla per organitzar de forma integral les emergències sanitàries extrahospitalàries.

La presidenta suplent del Grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat dues esmenes a la Proposta d’acord relativa al transport sanitari o medicalitzat que ha presentat el grup parlamentari d’Andorra Endavant.

La primera esmena modifica la redacció del text, ja que la problemàtica ha estat denunciada i plantejada pels diversos grups parlamentaris al llarg de les passades legislatures i no únicament pel presidit per la consellera general Carine Montaner, tal com indica la redacció inicial de la Proposta d’acord. Així mateix, els socialdemòcrates consideren importar especificar que la contractació dels serveis de transport sanitari assistit no medicalitzat “ha estat, des de l’inici, problemàtica i insuficientment gestionada i que els darrers anys les emergències sanitàries s’han cobert a través d’un model que no ha sabut aprofitar les sinergies entre serveis implicats”.

Pel que fa a la segona esmena, Vela afegeix encomanar a Govern la creació d’un pla per organitzar de forma integral les emergències sanitàries extrahospitalàries “des d’una visió global de prestació del servei amb la participació de tots els agents implicats en un termini màxim de sis mesos”. Així, s’eliminen les propostes d’Andorra Endavant sobre la cancel·lació del concurs per incompliment del contracte i el pla d’optimització dels recursos d’emergència sanitària amb la participació dels col·lectius, professionals i sindicats en un termini de mig any. “Es tracta de fer una encomana al Govern factible i realista i que, sobretot, no perjudiqui als usuaris del transport sanitari no medicalitzat”.