La consellera general i presidenta suplent del Grup parlamentari, Susanna Vela, ha entrat una bateria de preguntes escrites per conèixer els mecanismes que es posen a l’abast dels alumnes a l’hora de seleccionar els centres d’ensenyament superior.

La presidenta suplent del Grup parlamentari socialdemòcrata i consellera general Susanna Vela ha entrat avui una bateria de preguntes escrites dirigides al Govern amb relació a l’alumnat del sistema educatiu andorrà que cursen estudis d’ensenyament superior fora de les nostres fronteres.

Vela ha demanat, en concret, quin és el nombre d’alumnes que cursen des del 2019 estudis a universitats espanyoles, quants ho fan a universitats franceses i quants a universitats d’Andorra (desglossat per especialitats, centre i anys); i quin és el nombre, des del 2019, d’alumnes del sistema educatiu andorrà que finalitza els estudis d’ensenyament superior.

Així mateix, la consellera general socialdemòcrata ha preguntat sobre quin són els mecanismes que es posen a disposició dels alumnes a fi de seleccionar els centres d’ensenyament superior, i quins són els instruments del ministeri d’Ensenyament Superior per conèixer i fer el seguiment dels alumnes i dels seus estudis superiors.