El grup parlamentari ha agraït que l’executiu hagi acceptat incloure una de les aportacions per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania, però reclama que es facin polítiques d’habitatge a preu assequible.

El grup parlamentari socialdemòcrata ha exposat aquest vespre la seva “decepció” en la manera de treballar del Govern les aportacions a l’avantprojecte de llei de mesures urgents per millorar el poder adquisitiu de la ciutadania.

Pere López i Susanna Vela han explicat que la setmana passada es va fer arribar el document a l’executiu, del qual s’esperava tenir un retorn per dialogar sobre les mesures presentades pels socialdemòcrates, però que el Govern, una vegada més, no ha donat cap tipus de resposta. “Ni tan sols que l’havien rebut” ha puntualitzat el president del grup parlamentari.

Els socialdemòcrates han manifestat la seva sorpresa quan aquest migdia el Govern els ha anunciat que ja s’havia entrat a tràmit parlamentari el projecte de llei, el qual també han presentat aquesta tarda als mitjans de comunicació, i la poca voluntat de “diàleg social” de l’executiu, inclús amb els agents econòmics que conformen el Consell Econòmic i Social. “La majoria de propostes que també aportaven patronal i sindicats anaven destinades a intentar aportar solucions al tema de l’habitatge, perquè som molts els que entenem que si no solventem aquest tema no hi haurà ni política de salaris ni de pensions que faci sostenible viure en aquest país”.

Pere López ha agraït que el Govern hagi decidit incloure dins del projecte de llei la mesura dels socialdemòcrates que obliga a destinar els ingressos obtinguts amb l’impost sobre els pisos buits a la construcció d’habitatges de protecció pública de preu assequible, però ha lamentat que de les nou aportacions presentades -vuit en matèria d’habitatge i una sobre la necessitat d’incrementar el 2023 el salari mínim fins al 60% del salari mitjà, tal com recomana la Carta Social Europea- només s’hagi tirat endavant aquesta. “No entenem com una llei que vol resoldre els problemes de poder adquisitiu no vol entrar allà on, a nosaltres, ens sembla que hi ha la principal preocupació: el preu de l’habitatge“.

Les propostes dels socialdemòcrates tenien com a objectiu fomentar una política d’habitatge a preu assequible, ja que la seva valoració respecte a l’avantprojecte de llei presentat pel Govern no es troba en el contingut, sinó “en tot allò que no hi és”. 

El grup parlamentari del PS proposava incloure mesures com incloure la definició d’Índex de Preus de Referència i que es prengui com a referència per als habitatges de preu assequible l’Ingrés Familiar Medià (IFM), que la renda que es destini a l’arrendament sigui inferior al 30% de l’IFM, que la pròrroga a la finalització del contracte de lloguer sigui de dos ants, com a màxim, i que amb els ingressos dels pisos buits es creï un Fons ministerial per a l’habitatge de protecció públic de preu assequible.