El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat un total de 9 esmenes, amb les que també es vol garantir la protecció del català i el dret dels ciutadans a ser atesos en la llengua oficial

El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat un total de 9 esmenes al projecte de modificació de la llei d’exercici de professions titulades i col·legis professionals. El seu principal objectiu és reforçar el rol dels col·legis professionals per tal d’evitar les situacions de competència deslleial, intrusisme o altres actuacions irregulars de professionals que vulguin establir-se o treballar, encara que sigui per curta durada, al Principat. També volen garantir el dret dels ciutadans a ser atesos en la nostra llengua oficial.

La presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, i la consellera general Susanna Vela, han estat les encarregades de presentar les esmenes en roda de premsa aquest dimarts, i han explicat que aquestes s’emmarquen en el fet que el text té un impacte directe en la llibertat de circulació de persones -objecte de negociació amb la UE-.

És en aquest context que les esmenes formulades volen enfortir el rol dels col·legis professionals i que esdevinguin un agent més actiu en els assumptes que els concerneixen. Així també, es busca evitar situacions de manca de control sobre els professionals autoritzats per exercir per curta durada i que els col·legis professionals tinguin competències suficients per vetllar pel bon desenvolupament de la professió en tots els casos.

Per altra banda, per la via de les esmenes, es persegueix el compliment de la Llei del català i garantir el dret dels ciutadans a ser atesos en la llengua oficial del país. Així, es demana exigir a tots els professionals titulats que acreditin un nivell B2 de català, tot i respectar períodes transitoris per a l’assoliment d’aquesta fita.

Finalment, una altra de les esmenes vol limitar els permisos de treball fronterer a treballadors que resideixin dins d’un radi màxim de 100km des de les fronteres andorranes, per tal d’evitar que puguin obtenir permisos de treball persones que en rigor no són frontereres.


(18 d'octubre del 2022)