La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha preguntat al ministeri d’Educació si té previst oferir més estudis i la possibilitat de crear una escola de noves oportunitats.

La presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat una bateria de preguntes sobre el Centre de Formació Professional de la Massana.

La consellera general del PS ha sol·licitat el nombre d’alumnes que cursen els estudis proposats al Centre de Formació Professional de la Massana desglossat per tipologia i centres educatius d’on provenen; quins han obtingut el Diploma Professional Inicial (DPI) i quins, havent-lo assolit, continuen amb els estudis.

Vela també ha preguntat al ministeri d’Educació i Relacions Institucionals si està avaluant la possibilitat d’oferir més estudis i quins, i si està valorant la possibilitat de crear una escola de noves oportunitats, per a joves d’entre 16 i 25 anys que hagin quedat fora dels circuits educatius sense formació ni feina.