El president del grup parlamentari alerta del possible incompliment del Govern, com ja ha passat anteriorment, qui ha d’implementar el règim en un termini de dos mesos.

El grup parlamentari socialdemòcrata es mostra satisfet amb l’aprovació per part de tota la cambra del Consell General de la Proposta d’acord sobre la implementació del règim del tercer pagador i la Proposició de llei de les iniciatives legislatives (ILP), ambdues presentades pels socialdemòcrates.

El president del grup parlamentari, Pere López, ha destacat la necessitat d’aplicar el tercer pagador, sobretot en un moment com l’actual en què moltes no poden avançar els diners, i ha recordat l’encomana a Govern per tal que en dos mesos ho implementi en proves diagnostiques, radiològiques i visites a especialistes derivades pel metge referent. Tot i així, López s’ha mostrat prudent i ha augurat que, com en ocasions passades, el Govern segurament no ho acabarà aplicant.

Pel que fa a la ILP, la consellera general Susanna Vela ha explicat que l’objectiu és incrementar la participació ciutadana en assumptes públics per tal d’apropar-los la política i intentar pal·liar la desafecció actual. Vela ha agraït el suport dels grups parlamentaris i ha afirmat que es recullen totes les consideracions per fer una “llei facilitadora”.

Sobre la resta de punts de l’ordre del dia, el grup parlamentari socialdemòcrata ha votat en contra de la Proposició de llei dels actius digitals, ja que no s’ha refet el text com s’havia demanat per fer-lo més entenedor i còmode pel sector financer i comporta riscos que es venen advertint des d’organismes internacionals com el blanqueig de capitals. Així mateix, el GPS ha aprovat l’alienabilitat dels terrenys a Prada de Moles, la facultat del Govern per prorrogar les mesures Covid, la ratificació del conveni per a la protecció de les persones respecte al processament automatitzat de les dades de caràcter personal i la ratificació de l’acord entre el Govern d’Andorra i França sobre aviació civil.

Projecte de llei d’Economia circular

Finalment, el ple ha aprovat el projecte de llei d’Economia circular, una llei que els socialdemòcrates han titllat com a “necessària” i a la qual el grup parlamentari va presentar 60 esmenes, 50 d’elles incloses en el text final i que es basaven en tres eixos: reduir els residus, fer una llei més efectiva i reduir la incineració d’aquests a la mínima expressió.

Els consellers generals Carles Sánchez i Roger Padreny han exposat que la llei “ha de ser un camí real i que no quedi en un miratge” i que ha de ser un procés per arribar a la reducció constant dels residus que generem, apostant per la prevenció, la reutilització i el reciclatge.