La presidenta del Grup parlamentari, Judith Salazar, ha entrat una esmena a la totalitat de devolució per oposar-se a la renovació de la reserva d’Andorra a l’apartat 2 de l’article 30 del Conveni d’Istanbul.

La presidenta del Grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, ha presentat avui a Sindicatura una esmena a la totalitat de devolució respecte a la renovació de la reserva referida a l’article 30, apartat 2, emesa per Andorra en el moment de la ratificació del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, més conegut com a Conveni d’Istanbul. 

Dit apartat, el qual Andorra es reserva el dret de no aplicar des de la seva entrada en vigor al Principat l’1 d’agost del 2014, esmenta que “l’Estat hauria de concedir una indemnització adequada a les persones que hagin patit danys greus a la integritat corporal o a la salut”, sempre que aquest perjudici no estigui ja cobert per l'autor del delicte o per assegurances o serveis socials i mèdics finançats per l’estat. Així mateix, exposa que això no impedeix l'Estat de demanar a l’autor del delicte el reemborsament de la indemnització subsidiàriament concedida a les víctimes.

La renovació d’aquesta reserva implica tornar a negar que les víctimes de danys greus produïts per violència masclista tinguin dret a una indemnització subsidiària per part de l'Estat, en cas que els autors del delicte no puguin eventualment fer-hi front, fet que els socialdemòcrates consideren que sí que hauria de ser d’aplicació a Andorra.

La violència masclista és una xacra social davant la qual l'Estat ha de protegir les dones o els infants que la pateixen. No es pot consentir que, a més de les conseqüències físiques i psíquiques que pateixen les víctimes, quedin desprotegides econòmicament les seves formes més greus, en cas de no poder ser eventualment reparades pels culpables. És una qüestió, a judici dels socialdemòcrates, del "deure social que hauríem de tenir totes i tots, de protegir les persones més vulnerables".