Carmona, González i Samarra han subratllat que l’estudi de viabilitat afirma que el cost de l’edifici serà de 4,5 milions d’euros i que el benefici serà d’uns 14 milions d’euros.

Els consellers del PS + Independents al comú d’Andorra la Vella han subratllat avui en la sessió de consell que el projecte de construcció, gestió i explotació de pisos a preu regulat del Cedre no es pot plantejar com una concessió a 50 anys, sinó que ha de ser el comú qui hauria de fer l’obra, ja que compta amb els diners necessaris per dur-ho a terme i que la gestió es faci mitjançant un conveni publico-privat.

El conseller Sergi González ha exposat els dubtes sobre l’estudi de viabilitat presentat per la majoria -sobretot pel que fa a l’estimació del preu per metre quadrat sense tenir en compte la tipologia de materials, els equipaments els estudis i l’estimació del nombre d’habitatges- i que, amb el conveni publico-privat que proposen els socialdemòcrates, els beneficis es repartirien entre l’empresa privada i el comú d’Andorra la Vella. ”Segons l’estudi de viabilitat realitzat tenim una inversió de 4,5 milions per a fer l’edifici i els beneficis de la inversió a 50 anys són d’uns 14 milions d’euros. És una inversió molt interessant perquè soluciona un greu problema que tenim al país a la parròquia com és la de posar habitatge a preu regulat, però vist el retorn que tenim de 14 milions d’euros: per què ho hem de passar a un privat i que només s’hi benefici ell i deixar perdre aquesta oportunitat?”.

Per aquests motius, els consellers del PS + Independents al comú d’Andorra la Vella ha exposat que, tot i estar a favor de la construcció dels pisos a preu regulat del Cedre, no poden estar d'acord amb els detalls del plec de bases del concurs i han votat en contra de la proposta.