El grup parlamentari socialdemòcrata ha votat a favor de la Proposició de llei de seguretat privada, la Proposta d'acord de mesures d'eliminació i prevenció de l'amiant i el Projecte de llei del Codi de la circulació

Els grups parlamentaris han posposat a dijous que ve l’examen i votació de la Proposta d’acord per al foment d’un pacte d’Estat per a la sostenibilitat de les pensions de jubilació de la CASS. La decisió s’ha pres arran dels arguments exposats pel president del grup socialdemòcrata, Pere López, i han suposat una aturada d’una hora de la sessió del Consell General on totes les forces parlamentaries s’han reunit per debatre conjuntament accions sobre aquest document. 

Abans de la reunió, Pere López, ha destacat l’aposta del PS per una Proposta d'acord que inclogui un paper de la societat civil en la proposta de pacte d’Estat del sistema de pensions i que es faci amb consens i ha detallat que el grup socialdemòcrata està d’acord amb el fet d’analitzar el sistema, les reformes necessàries, la creació d’un calendari de mesures i d’un acord nacional, però sempre que es compti amb aquesta col·laboració dels col·lectius afectats. “I no amb la comissió que volen crear per majoria simple és “tirar pel dret” i fer-ho sense gaire consens. La seva proposta és que cinc consellers d’una comissió i l’aval de l’FMI dictaminin el futur del nostre sistema de pensions” ha asseverat.

El president del grup socialdemòcrata ha destacat que els grups que donen suport al Govern han actuat amb unilateralitat i el secretisme, ja que els diferents col·lectius implicats han assegurat a López que no tenien constància del treball de la Proposta d’Acord mentre que després de llegir l’informe emès per l’FMI sembla que aquest ha tingut accés a dita informació. “Allò que no coneix ningú de les parts implicades sí que ha estat compartit amb l’FMI, qui ve exigint i demanant reformes”. López ha recordat que avui els grups parlamentaris que donen suport al Govern tenien l’ocasió d’explicar perquè s’ha passat d’un gran pacte d’Estat a que decideixin els consellers d’una comissió de Finances. “Demanaven consens amb la proposició de projecte de llei que ha presentat la consellera socialdemòcrata Susanna Vela. Ara sembla que el consens s’ha esfumat. Els demanem que no optin per la unilateralitat, que no deixin la societat fora del debat, que no sigui l’FMI qui marqui l’agenda política i que treballem per un consens i ampli debat nacional”.

La consellera general Susanna Vela ha exposat en la sessió del consell General com es resoldrien els problemes que presenta l’actual Llei de Patrimoni Cultural amb la Proposició treballada pel PS. Vela ha destacat la importància de recuperar la Llei del 2003 i donar una major rellevància al Consell Assessor del Patrimoni Cultural ampliant les seves funcions, aprovar un reglament que reguli el seu funcionament per garantir el millor assoliment de les disposicions contingudes en la Llei, crear una comissió mixta entre el Govern i l'Església, més protecció per als béns immobles inventariats, regular el comerç dels béns mobles integrants del patrimoni cultural, mesures per lluitar contra el seu tràfic il·lícit i condicions que han de complir els arxius, les biblioteques i els museus, entre d’altres. “La protecció del patrimoni te un caràcter de perennitat mentre que l'urbanisme és fruit de la gestió del territori en les diferents èpoques i conjuntures. Per tant, les actuacions que s'hi facin no poden hipotecar la conservació del patrimoni” ha detallat.

 Vela també ha presentat l’esmena a la totalitat al projecte de llei de creació de la Fundació Privada del Sector Públic Andorra Recerca i Innovació. Els socialdemòcrates han recuperat part del text que s’havia treballat al 2008, però que no s’havia arribat a votar al Consell General, on es destaquen objectius com definir el sistema de recerca i innovació d’Andorra, consolidar-ne i estructurar la política en aquest àmbit, el treball coordinat amb uns mateix objectius per millorar i fomentar la qualitat de la recerca científica i tecnològica i transformar l’Institut d’Estudis Andorrans en una agència estatal amb més competències. Un òrgan que rebria el nom d’Agència de Recerca i Innovació d’Andorra (ARIAND), dependria del ministeri pertinent i tindria com a objectius fomentar, coordinar, realitzar recerques científiques i tecnològiques de qualitat, assessorar entitats, contribuir a la formació d’experts i personal relacionats amb la ciència i la tecnologia, entre d’altres. Vela també ha especificat que l’adjudicació hauria de ser a través d’un concurs públic per a cinc anys i que el Govern hauria de destinar el 0,5% del PIB a la recerca científica i tecnològica amb la possibilitat de rebre finançament d’agents públics i privats mitjançant convenis.

 El grup socialdemòcrata ha donat suport a la proposició de Llei de seguretat privada, ja que es comparteix l’objectiu d’actualitzar la legislació, tot i que els socialdemòcrates detecten una clara intenció de resoldre ambicions personals. “Tenim la sensació que s’ha fet “un vestit a mida”, però gràcies a això molta gent se’n podrà fer un” ha detallat el conseller general Jordi Font, qui també ha subratllat el desig que aquesta rapidesa en posar a examen i votació una llei es fes també amb altres que estan pendents i que són més urgents com la d’infermeria, entre d’altres.

Un dels altres punts de l’ordre del dia que s’han votat a favor des del grup socialdemòcrata han estat la proposta d’acord de mesures d'eliminació i prevenció de l'amiant i el projecte de llei del codi de circulació. Pel que fa a la proposta sobre l’amiant, el conseller general Roger Padreny ha destacat que aquest acord entre totes les forces parlamentaries “a Andorra avancem, apostant per reforçar els recursos en aquesta matèria, així com la creació d'una llei integral que posi al centre de la protecció i salut pública, al conjunt de la gent que viu i treballa al nostre país”. Padreny també ha anunciat el suport del PS al codi de circulació que s’ha treballat a partir de les 20 esmenes que els socialdemòcrates van presentar i que ara compta amb més seguretat viària; més respecte amb la salut pública i una major homologació internacional.

Pel que fa a la Proposició de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum que avui es tornava a votar després que el passat 28 d’abril fos desestimada, la consellera general Judith Salazar ha recordat que els socialdemòcrates ja es van abstenir i ho tornarien a fer perquè, tot i estar d’acord amb la necessitat d’introduir millores per a les persones amb diversitat funcional, no es recullen els objectius, no es millora la representativitat, no es modifica la formació de les meses electorals i no s’inclou el vot electrònic.