La consellera general Susanna Vela ha demanat detalls de la contractació mentre que el president de la formació, Pere López, ha sol·licitat tota la informació sobre dos concurs públics internacionals convocats per ActuaTech.

El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha entrat avui una pregunta i dues demandes d’informació a Sindicatura. La consellera general Susanna Vela ha formulat una qüestió, que el Govern haurà de respondre de manera oral a la sessió del Consell General pertinent, en relació a la cobertura de la direcció del Servei del Salut Mental del SAAS. Vela sol·licita saber quin ha estat el procés de selecció per a cobrir la plaça, que ha guanyat el psiquiatra Carlos Mur de Viu, i també ha demanat per l’expedient i tota la documentació relativa a aquest procés de selecció i de contractació. 

El president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere López, també ha entrat avui una demanda d’informació, però aquesta en relació a dos concursos públics internacionals convocats per ActuaTech. López ha demanat els expedients de contractació, plecs de bases tècniques i administratives, ofertes presentades i criteris de selecció dels projectes, entre altres, relatius al concurs públic internacional sobre Serveis d’acompanyament de governança i qualitat de la dada de modalitat negociada, que el 20 d’agost del 2021 va recaure a l’empresa Pricewaterhousecoopers Serveis Professionals Andorra S.L.U per un import de 228.690 euros. 

Així mateix, el president socialdemòcrata també vol conèixer la informació relativa a l’adjudicació del concurs públic internacional relatiu als Serveis de definició del model d’interoperabilitat de país de modalitat negociada que ActuaTech va convocar el passat 26 d’agost i que s’ha adjudicat a Deloitte Andorra Auditors i Assessors S.L per un import de 134.198 euros.