Els vocals del Comitè Executiu del partit Marta Pujol i Joao de Melo han destacat el coneixement de cobraments d’aquesta taxa a persones que n’estan exemptes

El Partit Socialdemòcrata demanarà als comuns on té representació que es faci un control de la inversió dels diners que provenen de la taxa de tinença de gossos amb la finalitat de garantir que s’apliquen per a millores en les infraestructures destinades als animals.

Així ho han manifestat aquesta tarda els vocals del Comitè Executiu del PS, Marta Pujol i Joao de Melo, que han afirmat que des del partit la taxa en sí es considera una mesura que castiga totes les persones que tenen gossos per les actituds incíviques d’uns quants i representa una doble imposició, ja que actualment existeix també una taxa d’higiene.

Pujol ha destacat que es treballarà perquè les taxes o el registre d’ADN caní, unes mesures imposades per la majoria comunal, es compensin amb una bona oferta de serveis per als animals de companyia o l’habilitació d’espais adequats per als propietaris i els gossos. 

Des del PS també s’ha manifestat el coneixement de cobraments de la taxa de tinença de gossos a persones que, segons les ordinacions tributàries dels comuns, n’estan exemptes o que ja havien donat de baixa el ca al Registre d’animals de companyia. Així mateix, s’ha destacat que cal informar la ciutadania sobre l’objectiu d’aquesta taxa a través de campanyes de comunicació i evitar així perjudicis que puguin causar als propietaris d’animals que no l’han de pagar, com són gent gran, persones amb discapacitat o adopcions.