La presidenta suplent del grup parlamentari, Judith Salazar, exposa que és una pràctica perseguida a Europa i que força als treballadors per compte propi a assumir taxes i responsabilitats que no tindrien si fossin assalariats.

La presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata i consellera general, Judith Salazar, ha sol·licitat la supressió de diversos articles al Projecte de llei de mesures per als treballadors per compte propi. Salazar, que ha entrat un total de 10 esmenes, ha demanat que s’elimini el Títol I del projecte, anomenat “Règim del treballador per compte propi econòmicament dependent”, ja que suposa una “nova proposta de precarietat laboral” que intenta legalitzar la figura del “fals autònom”, una pràctica que està sent perseguida i castigada per diferents Estats d’Europa.   

La consellera general explica que amb aquesta proposta el ministeri d’Economia força a assumir als treballadors càrregues i costos, com per exemple taxes, que no tindrien si fossin assalariats. Així mateix, puntualitza que, si no es tracta d’un “fals autònom”, no s’entén perquè han de tenir un règim especial, diferent de la resta de treballadors per compte propi, en funció de a qui presten els seus serveis.

Les esmenes presentades pel Grup parlamentari socialdemòcrata també destaquen, tal com va demanar el conseller general Jordi Font en el marc de la pandèmia, la necessitat d’oferir un servei d’acompanyament, suport i informació des de l’administració que estigui destinat als treballadors per compte propi. Els socialdemòcrates consideren que cal reforçar aquesta tasca, ja que aquest suport, no queda prou ben definit en el text legal. Així mateix, es demana que el registre de treballadors per compte propi sigui públic, ja que el Projecte de Llei pretén que sigui privat.