El conseller general Carles Sánchez ha entrat una bateria de preguntes dirigides a l’executiu arran de l’increment del servei per la pandèmia de la Covid-19

El conseller general socialdemòcrata Carles Sánchez ha entrat una bateria de preguntes dirigides al Govern sobre el Servei d’Atenció Domiciliària vist la importància que té aquest sector, un fet que s’ha evidenciat arran de la pandèmia provocada pel virus SARS-CoV-2. Sánchez ha expressat que en el darrer any el model de concentració en residències gerontològiques ha quedat qüestionat per l’atenció domiciliària, que pot créixer de manera notable en els propers anys i que ja experimenta un increment important de la demanda. 

El representant parlamentari socialdemòcrata ha demanat quin és el pressupost específic del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) per aquest 2021, la plantilla que té actualment, els requisits de formació, titulació i experiència que es sol·licita als treballadors i el nombre d’hores mensuals que està realitzant el servei. Sánchez també vol conèixer el nombre de persones que han estat ateses, quantes paguen el preu íntegre del servei i la xifra de persones que reben la cobertura total del preu.

Una de les altres preocupacions des del grup socialdemòcrata és saber si el ministeri ha contractat serveis d’atenció domiciliària privats per cobrir les necessitats, quina modalitat d’adjudicació s’ha utilitzat i amb quin criteris de contractació. Així mateix i entre d’altres qüestions, Sánchez també ha demanat si el ministeri ha detectat intrusisme o mala praxi en aquesta activitat i quins són els mecanismes que s’utilitzen per intervenir en aquests tipus de casos.