El president del grup parlamentari, Pere López, ha entrat una demanda d’informació on es sol·liciten documents des de l’any 2014.

El president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, ha entrat avui a Sindicatura una demanda d’informació per a la revisió de les pensions d’invalidesa i les de discapacitat. El text presentat pels socialdemòcrates conté un total de 16 punts i es porta treballant des de fa diverses setmanes arran de les compareixences a la comissió especial d’estudi de la pensions de jubilació de la Caixa Andorrana de Seguretat Social i del reclam dels col·lectius afectats pel que fa a la proposta de la reforma el sistema de pensions de la CASS.

López ha explicat als mitjans de comunicació que el Partit Socialdemòcrata coneix que la situació és “de molta precarietat econòmica en aquest àmbit, amb moltes dificultats per accedir a les ajudes”. Per aquest motiu, els socialdemòcrates proposaran una revisió de tot el sistema de prestacions i cobertura de les pensions per a persones amb discapacitat i que l’objectiu de la demanda d’informació es poder fer el debat el més objectiu possible.

En aquest sentit, s’ha demanat la totalitat de les pensions d’invalidesa atorgades des de l’aprovació Llei 18/2014 amb la informació relativa al tipus de pensió i l’import atorgat; les de solidaritat per a persones amb discapacitat atorgades des de la Llei 6/2014; la relació anònima corresponent al contingut del Registre de les persones valorades pel Ministeri de Salut i Benestar a la Comissió Nacional de Valoració (Conava) i de les prestacions que se’n deriven d’acord amb la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat” d’acord amb el contingut del seu annex; la relació de persones que estan acollides en programes tipus