El grup parlamentari socialdemòcrata ha presentat una esmena a la totalitat al projecte de llei de creació de la fundació privada del sector públic "Andorra Recerca i Innovació”

Els consellers generals socialdemòcrates Susanna Vela i Carles Sánchez han presentat aquest matí la proposició de llei de recerca i innovació, un document que el grup parlamentari ha elaborat a través d'una esmena a la totalitat al projecte de llei de creació de la fundació privada del sector públic "Andorra Recerca i Innovació”. Vela ha recordat que al 2008 que s’havia treballat conjuntament un text en relació a aquest tema, però que mai va arribar a votar-se al Consell General, i del qual els socialdemòcrates "recuperem part d’aquest i en “modernitzem” el llenguatge" ha detallat la consellera general.

 

Sánchez ha explicat que els principals objectius de la proposició de llei elaborada pel socialdemòcrates són definir el sistema de recerca i innovació d’Andorra, consolidar-ne i estructurar la política en aquest àmbit, treballar coordinadament amb uns mateixos objectius per millorar i fomentar la qualitat de la recerca científica i tecnològica i transformar l’Institut d’Estudis Andorrans en una agència estatal atorgant-li més competències. En aquest sentit, s’ha detallat que aquest òrgan, que dependria del ministeri pertinent, rebria el nom d’Agència de Recerca i Innovació d’Andorra (ARIAND) i es crearia per a fomentar, coordinar realitzar recerques científiques i tecnològiques de qualitat, transferir els resultats d’aquestes a les institucions pertinents, redactar un pla de recerca i innovació i fer-ne l’avaluació, assessorar entitats, contribuir a la formació d’experts i personal relacionats amb la ciència i la tecnologia i fomentar la cultura científica i de recerca a la societat, entre d’altres.

 

El grup parlamentari també especifica en el text proposat i que s’ha entrat a tràmit avui que l’adjudicació de l’Agència s’hauria de fer a través de concurs públic per 5 anys -prorrogable un lustre més- i que el Govern hauria de destinar un 0,5% del PIB a la recerca científica i tecnològica amb possibilitat de rebre finançament per part d'agents privats i públics mitjançant convenis.