Els consellers generals Roger Padreny i Carles Sánchez han entrat dues esmenes amb l’objectiu de connectar el projecte de Llei per a l’adaptació de la societat pública com a instrument de gestió directa amb la futura Llei d’Economia Circular

Els consellers generals Roger Padreny i Carles Sánchez han entrat avui dues esmenes al projecte de llei per a l’adaptació de la societat pública Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA com a instrument de gestió directa.

Padreny ha exposat que es del grup parlamentari es considera indispensable una connexió d’aquest amb la futura Llei d’Economia Circular. “Creiem que ara és el moment perquè aquestes polítiques que es dugin a terme des del CTRASA han d’estar connectades totalment amb els objectius i estratègies establerts en matèria d’Economia Circular com són la prevenció, la reducció, la reutilització i el reciclatge dels residus que es gestionin a Andorra”.

El conseller general ha destacat que és necessari elaborar un Pla de dimensionament i obsolescència per un període comprès entre els anys 2022-2035 (any previst per complir els objectius d’Economia Circular) i que el Govern realitzi aquest document en nou mesos des de l’entrada en vigor de la Llei. El Pla preveu que s’analitzi i es faci la previsió per tal que el CTRASA es redimensioni i es valori la possible obsolescència de la planta. “Ens trobarem un nou context, un nou paradigma d’Economia Circular en el qual els socialdemòcrates hi creiem i considerem fonamental pel futur del país. Per això, considerem que l’esmena de crear el Pla és necessària per un nou context en el qual es reduiran els residus, és ponderada per un període gradual de 13 anys i oportuna perquè és necessari connectar la política de CTRASA amb la Llei i polítiques d’Economia Circular”.