Salazar demana al Govern que valori les inconformitats en l’aplicació de la Carta Social Europea detectades pel Comitè Europeu de Drets Socials Vela pregunta per les formacions professionals no homologades per les autoritats educatives veïnes

Des del grup parlamentari Socialdemòcrata s’han presentat un seguit de preguntes per a què el Govern les pugui respondre oralment en la propera sessió de control del Consell General. En una d’elles es proposa bonificar els preus dels carburants per tal que repercuteixi en una recuperació del poder adquisitiu de les famílies.

És el president del grup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, qui pregunta a l’Executiu si pensa adoptar alguna mesura per bonificar el preu dels carburants, tant de locomoció com de calefacció, a residents i professionals que treballen en la cadena logística per tal de contenir l’increment de preus. López recorda l’impacte que tenen els carburants en la cadena logística i, conseqüentment, en l’índex de preus i l’economia de les famílies.

D’altra banda, la presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Judith Salazar, demanarà al Govern que valori les conclusions emeses pel Comitè Europeu de Drets Socials en relació als informes de 2021 i 2022 sobre la implementació de la Carta Social Europea, especialment pel que fa a les no conformitats detectades en els àmbits de la salut, la seguretat social i la protecció social, i en els drets vinculats al treball.

Finalment, la consellera Susanna Vela també ha presentat una pregunta. En aquest cas fa referència als programes de formació professional que no estan reconeguts ni homologats per les autoritats educatives dels països veïns i demana pel calendari previst pel Ministeri d’Educació per a la publicació oficial d’aquests programes. Vela justifica la demanda per les reclamacions, tant d’estudiants com de professionals, d’una formació amb sortides laborals i acadèmiques reals.