Els consellers socialdemòcrates Roger Padreny i Carles Sánchez han exposat les propostes al projecte de llei d’economia circular amb la voluntat de fer una llei més efectiva que suposi amb un canvi de model real.

El grup parlamentari socialdemòcrata aposta per acabar amb la incineració de residus i promoure la seva reducció. Així ho han manifestat els consellers generals Roger Padreny i Carles Sánchez durant la roda de premsa de presentació de les 60 esmenes que han entrat al projecte de llei d’economia circular amb l’objectiu de fer un canvi de model efectiu i real.

Sobre la lluita per acabar amb la incineració, els consellers generals han destacat la importància sobre que la recollida selectiva no pot ser compatible amb les opcions de valorització energètica i d'eliminació. A més, han establert que la seva prioritat són les opcions "més eficients i jeràrquicament superiors, com la prevenció, la preparació per a la reutilització i el reciclatge".

L’aposta presentada pel grup parlamentari socialdemòcrata també inclou una reducció més forta dels residus per períodes, que es basa en aconseguir un 10% al 2025, un 15% al 2030 i un 25% al 2035, ja que actualment es produeixen més de 130.000 tones de residus a l’any i es calcula -segons dades públiques del departament de Medi Ambient- que la generació per persona és d’una 697 quilograms per càpita (any 2020), mentre que a França varen ser 546 kg/càpita i a Espanya de 476 kg/càpita, segons l’Eurostat.

Els consellers han proposat també una esmena on "s'encomana a Govern que elabori un projecte de llei sobre fiscalitat ambiental en matèria de gestió de residus que taxi la incineració de residus en les modalitats de valorització energètica i d'eliminació, i que estableixi l'harmonització de figures fiscals ambientals, tals com la deposició de residus de la construcció en abocador".

Segons Padreny i Sánchez es tracta d’un debat oportú pel moment present i ha de ser "una llei que ha de portar un debat necessari sobre la generació de residus i el seu destí, per tal d'aplicar el principi d'internalització dels costos ambientals aquells que els generin i apostar per les opcions més eficients en gestió de residus (prevenció, reutilització i reciclatge), per tal de complir els objectius previstos en aquesta llei".

Els consellers generals també han remarcat que el canvi de model econòmic que significa l'economia circular ha de suposar noves oportunitats i la capacitat de diversificar l'economia andorrana i el funcionament de l'administració, la qual ha de tenir un rol exemplar.