El conseller general Pere Baró ha entrat una reserva d’esmena, ja que els socialdemòcrates no estan d’acord en fer-les a partir dels 50 empleats, tal com vol aplicar el Govern.

El conseller general Pere Baró ha entrat una reserva d’esmena per tornar a tractar que les auditories es facin a empreses que tinguin, com a mínim 25 treballadors i no 50 com vol establir el Govern. Baró ha destacat que els llindars han de ser més baixos, tal com es fa a la resta de petits països d’Europa amb un PIB similar a Andorra i amb l'objectiu d’adequar-ho a la realitat del país. “Si ens volem ajustar als llindars europeus, aquest ha de ser més baix”.

Els socialdemòcrates demanen reobrir així la seva esmena per donar resposta a la demanda que els van fer des de Col·legi Oficial d’Economistes. Així, sol·liciten suprimir la modificació de la Llei que vol fer Govern per tal d’establir-se adequadament als estàndards internacionals, però també tenint en compte que la majoria d’empreses del Principat són petites i mitjanes empreses i no es poden comparar amb els llindars dels països veïns, que tenen un PIB superior al d’Andorra.