Les conselleres generals Susanna Vela i Judith Salazar han exposat la importància de comptar amb mecanismes que permetin aplicar infraccions a alts càrrecs i personal al servei de les administracions públiques, entre altres.

El grup parlamentari socialdemòcrata ha reclamat la necessitat d’establir un règim sancionador a la Proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació pública que s’ha posat a examen i votació durant la sessió d’aquest matí al Consell General.

Les conselleres generals Susanna Vela i Judith Salazar han exposat ahir i avui les reserves d’esmena presentades pel Partit Socialdemòcrata, en el qual s’apostava per establir una sèrie d’infraccions aplicables a alts càrrecs, personal al servei de les administracions públiques i altres, i una avaluació del seu compliment. Una mesura que no ha agradat als grups que donen suport al Govern, que ha titllat “de copiar i pegar de la legislació catalana” la proposta. Des del grup parlamentari socialdemòcrata s’ha recordat que no és tracta d’un plagi, sinó que està inspirada, com moltes de les fetes pels diferents partits polítics, en mesures que funcionen als països veïns i que són perfectament adaptables al model andorrà Perquè els ordenaments jurídics són comuns.  

Així mateix, la consellera general Susanna Vela ha lamentat que aquesta Proposició de Llei hauria d’haver estat “més agosarada, valenta" i que hi ha dubtes sobre la seva capacitat transformadora de les administracions públiques si no es compta amb un règim sancionador.

Les reserves d’esmena del grup parlamentari socialdemòcrata han quedat desestimades i la Proposició de Llei, que s’ha votat per articles, finalment s’ha aprovat amb el text original.