El president del grup parlamentari ha destacat que la proposició de llei d’actius digitals s’hauria de retirar i fer un projecte de llei un cop estigui clara la seva filosofia

Un 64% de les adjudicacions que el Govern ha realitzat durant el primer trimestre del 2021 (fins a 19 de març) s’han fet de manera directa, sense un concurs públic que hagi donat la possibilitat a les empreses del país a participar-hi. La xifra l’ha presentat aquesta tarda la consellera general Judith Salazar arran dels resultats que l’executiu els ha presentat després d’una demanda d’informació entrada pels socialdemòcrates al març. “El nombre d’adjudicacions directes és preocupant perquè és molt elevat” ha destacat la consellera socialdemòcrata. En aquest sentit, s’han fet 28 de 41 contractacions en aquesta modalitat per un import total de 1.878.013 euros mentre que les adjudicacions a través de concurs públic només han estat 12, un 35%, per un import de 1.020.797 euros. “Ara més que mai cal ser curosos i repartir bé els diners i la inversió pública sempre que es pugui i donant accés a qualsevol empresa del país a que hi pugui concorre” ha subratllat Salazar.

La consellera socialdemòcrata ha detallat que des de l’1 de juliol del 2019 fins a finals d’aquell any es van produir 78,9% adjudicacions per concurs públics envers un 21,1% de directes i l’any 2020 la xifra va ser similar entre ambdues modalitats amb un 58,4% pel que fa a les adjudicacions per concurs i un 41,1% les directes, dades que s’allunyen molt de les actuals i que no poden estar justificades constantment per la pandèmia de la Covid-19. “No totes les licitacions directes que es fan avui responen a un caràcter d’urgència i ens hauríem de plantejar limitar aquestes contractacions perquè és un greuge per tot el teixit empresarial del país i per a l’interès de tota la població i cal fer-ho amb un criteri d’eficiència”.

El president del rup parlamentari socialdemòcrata, Pere López, també ha destacat aquesta tarda la posició del PS respecte a les novetats sobre la proposició de llei d’actius digitals i l’adjudicació directa de 75.000 euros feta pel Govern a un bufet d’advocats per a la redacció de les esmenes d’aquest text. López ha explicat que l’anunci que l’executiu ha fet avui sobre deixar sense efecte dita adjudicació és “insuficient” i que des del grup socialdemòcrata es reclama que es retiri la proposició de llei. “La proposició s’hauria de retirar i, quan es tingui clara la filosofia d’aquesta, fer un projecte de llei nou”. Així mateix, ha destacat que des del sector financer la proposició de llei sobre els actius digitals “ els preocupa” i ha recordat que el grup parlamentari socialdemòcrata ja va votar en contra d’aquesta.