El president socialdemòcrata, Pere López, ha presentat al Consell General l’esmena a la totalitat al projecte de llei perquè l’actual document demostra que el Govern “no és capaç d'administrar bé els recursos del país”.

| El grup parlamentari socialdemòcrata ha exposat avui que entrarà una esmena per a fer obligatòria la inscripció al registre de pisos buits, per tal que els propietaris que no lloguin el seu habitatge hagin de fer front a l’impost corresponent. Així ho ha fet saber durant la presentació de l’esmena a la totalitat al projecte de llei del pressupost per al 2022, ja que l’actual document pel Govern és insuficient i no dona resposta a les necessitats en habitatge, la millorar la qualitat de vida dels pensionistes, mesures específiques per ajudar a treballadors per compte propi i microempreses, reforç als recursos d’Afers Socials ni a cultura i esports.

El president socialdemòcrata, Pere López, ha exposat que el Govern ha anat anunciant certes mesures en habitatge que no ha complert, com el registre de pisos buits i ha recordat la necessitat de propostes que s’han fet des del Partit Socialdemòcrata per a millorar la situació i que ha estat desestimades pel Govern i els grups que li donen suport, com la flexibilització dels criteris d’accés als ajuts, que “preu assequible” suposi el 30% de l’Ingrés Familiar Medià, un parc immobiliari d’aquest tipus d’habitatge, la creació d’un Índex de Preus de Referència (IPR) i fer de l’Institut de l’Habitatge un Observatori de l’Habitatge que permetria elaborar l’IPR.

Pel que fa a pensions, López ha argumentat que el pressupost actual hauria de ser una eina per a millorar la greu situació d’aquestes, ja que cal donar “la merescuda dignitat i qualitat de vida a molts i moltes pensionistes" i ha recordat mesures com la tretzena paga, proposada pel PS i recolzada pel Raonador del Ciutadà i la Federació de la gent gran d’Andorra.

En economia, el president socialdemòcrata ha destacat que calen mesures per a microempreses i treballadors per compte propi, que són el veritable motor de la nostra economia, i que s’ha d’ajudar-los de manera personalitzada i dirigida per pal·liar les mancances estructurals que tenen per la seva mida petita.  En inspeccions de treball també s’ha trobat a faltar en el pressupost que no hi hagi cap augment que comporti noves contractacions, tenint en compte la càrrega de feina afegida que tenen, i s’ha demanat al Govern que es preocupi més pels usuaris, empresaris i treballadors i els pregunti la seva opinió sobre l’operativa del Servei d’Ocupació d’Andorra. 

López també ha subratllat la importància d’apostar per la Salut Mental amb més reforços en recursos psicoterapèutics i inclusió sociolaboral plena, amb garantia als drets humans i la lluita contra l’estigma, així com incloure l’atenció integral a la drogodependència i altres addiccions sense substàncies i l’atenció a la salut mental d’infants i joves amb més recursos humans i materials. Així mateix, els socialdemòcrates consideren “insuficient” el pressupost destinat al Pla Integral de Salut Mental, que és de 187.272 euros, i 30.000 euros en ajudes a famílies per a cobrir les necessitats en recursos d’atenció mental.

En cultura, el grup socialdemòcrata ha argumentat que no hi ha prou inversió ni suport a la creació artística, a intercanvis culturals i promoció exterior dels creadors del país, a la promoció d’una oferta cultural variada i de qualitat, a facilitar i promoure l’accés de la població a la cultura i crear públics, i que cal més compromís amb l’edició i el llibre i el patrimoni cultural, un Pla de foment de la lectura, i recursos destinats a la contractació d’especialistes en gestió documental, com arxivers i tecnòlegs. A més, ha titllat de “manca de respecte” que l’Arxiu Nacional es vulgui ubicar a l’antic edifici de l’hotel Rosaleda, ja que es posa en perill la conservació del patrimoni documental per la seva proximitat al riu, quan es podria apostar per altres localitzacions més adients com Ràdio Andorra.

En matèria d’esports, el president socialdemòcrata ha exposat les dificultats de moltes federacions i que el Govern no està considerant el sector com a política transversal que inclouen formació, cohesió i integració, millora de la qualitat de vida, reducció malalties i patologies al desenvolupament i creixement personal, formació en valors i comprensió de l’existència de normes i regles, entre altres. Així, ha manifestat la voluntat dels socialdemòcrates d’incrementar de forma substancial la dotació a les federacions (i indirectament als clubs), tot i que són conscients que amb un pressupost “tan escàs” aquest increment significaria haver de retirar-la d’una partida d’esports o de les insuficients partides de promoció cultural i/o patrimoni cultural.

López també ha recordat que, tot i el dèficit existent, l’actual govern és el que més ministeris, Secretaries d’Estats, assessors i càrrecs de relació especial té de la història d’Andorra, i segueix apostant per destinar 35 milions d’euros en el projecte del recinte multifuncional que, a més, es vol ubicar en un terreny de lloguer.

Per tots aquests motius, i perquè es tracta de la gestió dels diners de tots els contribuents, el grup parlamentari socialdemòcrata no ha donat suport al projecte de llei de pressupost per a l’exercici del 2022, que ha estat aprovat igualment pels vots del Govern i els grups que li donen suport, i les esmenes a la totalitat presentades pel Partit Socialdemòcrata i Terceravia han quedat desestimades.