• El conseller general socialdemòcrata Carles Sánchez ha sol·licitat quines han estat publicades al BOPA i quines no

El conseller general Carles Sánchez ha entrat a Sindicatura una demanda d’informació relativa a les adjudicacions fetes pel Govern. Sánchez ha demanat pel nombre d’adjudicacions licitades a través del concurs públic, l’objecte de la licitació, la quantitat adjudicada i els terminis de realització de les obres o i/o serveis licitats entre l’1 de juliol del 2019 fins a dia d’avui, així com saber quines han estat publicades al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i quines no. “Entenem que el nostre deure com a consellers generals és fer un control actiu de la tasca de Govern i que les adjudicacions obeeixen al principi de transparència” ha detallat Carles Sánchez.