La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat aquesta demanda d’informació arran dels plans ministerials que es van decretar per optimitzar recursos durant la situació de crisi per la Covid-19.

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat avui a Sindicatura una demanda d’informació sobre la situació retributiva dels recursos humans i pel personal de relació especial a l’Administració general arran dels plans ministerials que es van decretar per optimitzar recursos durant la crisi de la pandèmia. En aquest sentit, Vela ha sol·licitat saber la relació d’assessors i treballadors de relació especial que hi ha, les seves funcions i encomanes laborals i la retribució que perceben desglossada per cossos i departaments.

La consellera general ha demanat per les franges salarials de tots els llocs de treball dels diferents cossos de l’Administració general detallats per departaments i pel nivell en què es troba cada un d’ells i els complements que li poden correspondre desglossat per departaments. Així mateix, Vela ha sol·licitat el nombre de treballadors que hi ha en cada nivell salarial, la retribució que correspon a cada complement que perceben i els criteris que s’apliquen en el càlcul de les pensions per cossos -general i especial-.